О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића

Јован Делић и Драган Хамовић

О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет Универзитета ; Трбиње : Дучићевe вечери поезије
Београд, 2012.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-175-4
COBISS.SR-ID 189944076


Кратак опис:

Кључне речи: