Песничке вертикале Љубомира Симовића

Александар Јовановић

Песничке вертикале Љубомира Симовића

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2011.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09-1
ISBN 978-86-7095-170-9
COBISS.SR-ID 182782988


Кратак опис:

Кључне речи: