Рађање жанра. Почеци српске нaучно-фантастичне књижевности

др Бојан Јовић

Рађање жанра. Почеци српске нaучно-фантастичне књижевности

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2006

Ознаке:


Кратак опис:

Студија др Бојана Јовића „Рађање жанра - почеци српске научно-фантастичне књижевности“из компаративистичког угла осветљава настанак српске научне-фантастике у тренутку када овај жанр још није добио јасне обрисе нити у иностранству. Прва научно-фантастична драма на свету „После милијон година“, Д.Ј. Илића, роман Лазара Комарчића „Једна угашена звезда“, те проза М. Миланковића „Кроз васиону и векове “ чине корпус текстова којима почиње српска научна фантастика и који се подробно разматрају.

Кључне речи: