Превод и критика

Александра Манчић

Превод и критика

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2010

Ознаке:

УДК 81'255.4
ISBN 978-86-7095-159-4
COBISS.SR-ID 174795276


Кратак опис:

Књига Александре Манчић Превод и критика, настала је у оквиру рада на пројекту "Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурзивне праксе књижевнотеоријских изучавања", Института за књижевност и уметност.

На 129 страница ауторка из личног искуства разматра теоријско-методолошке-аспекте превођења као критичког чина.

Кључне речи:

теорија превођења, књижевна критика, херменеутика, књижевни канон, књижевни преводилац