Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1

др Гојко Тешић

Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа
Београд, 2005

Ознаке:

ISBN 978-86-7558-480-3
COBISS.SR-ID 1024010888


Кратак опис:

Кључне речи: