Библијски и пословични искази у дубровачкој књижевности

Бојан Ђорђевић

Библијски и пословични искази у дубровачкој књижевности

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2009

Ознаке:


Кратак опис:

Кључне речи: