Први српски устанак у говору и твору

мр Бранко Златковић

Први српски устанак у говору и твору

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност ; Аранђеловац : Фонд „Први српски устанак“
Београд, 2007

Ознаке:


Кратак опис:

Књига Бранка Златковића, Први српски устанак у говору и у твору – анегдоте и сродне приповедене врсте усмене књижевности о Првом српском устаку, бави се општим теоријским одређивањем жанра усмене народне анегдоте, затим примерима сакупљања, бележења и објављивања наших народних усмених анегдота, као и питањима проблема научно-теоријског проучавања усмене народне анегдоте у нас. Истражују се и описују разноврсни извори који садрже усмене анегдоте о личностима и догађајима Првог српског устанка (песништво, историографија, биографије, дневници, путописи, мемоари, аутобиографије, преписка, штампа, списи војних, црквених и грађанских канцеларија, архивска грађа). У централном делу књиге, скицирају се занимљиве и живописне анегдотске биографије устаничких јунака – Вожда Карађорђа и његових војвода, као и осталих савременика Устанка (тополиваци, курири, хећими, гуслари, свештеници, жене, деца, старци). Издвајају се и посебне тематско-мотивске целине посвећене јуначким мегданима, легендарним коњима, ратној опреми, јуначкој и баналној смрти. Такође, излаже се и анегдотска грађа о периоду прве године устаничког војевања на дахије – од времена непосредно пред Сечу кнезова, па све до првог окршаја побуњеника са званичном султановом војском на Иванковцу, када буна прераста у национални устанак и српску револуцију. Након завршних разматрања која своде битна одређења истраживања (варијантност, флуидност облика, прожимање усмених врста, опирање прецизној класификацији, типска својства и индивидуализација ликова, врсте и функционалност хумора, интернационални мотиви и домаћа традиција, дотицаји усмене и писане речи) следе спискови извора и коришћене литературе, као и индекси тема и мотива, личних и географских имена.

Кључне речи:

Први српски устанак, Карађорђе, војводе, устаници, усмене приповедне врсте, анегдота, шаљива прича, предање, легенда, прича о животу, виц