Српски (о)квир: Прилози за читање српске књижевности у светлу квир теорије

Игор Перишић

Српски (о)квир: Прилози за читање српске књижевности у светлу квир теорије

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-265-2
COBISS.SR-ID 26768137


Кратак опис:

Изводи из рецензија:

„Иза прецизног наслова монографије Игора Перишића који гласи Српски (о)квир и скромног поднаслова Прилози за читање српске књижевности у светлу квир теорије, крије се књига која би могла бити преломна за нова читања српске књижевности. [...] Ако се подсетимо једноставне истине да оно што је уобичајено, укалупљено и ’нормално’ и не припада садржини књижевности, те да је управо ’онеобичење’ још од Хорација, преко руских формалиста, до дана данашњег остало суштински везано за књижевност, јасно нам је да ова студија говори пре свега о страсти за читањем и тумачењем онога што јесте уметнички предмет. [...] То је вероватно и разлог што смо добили научно засновану књигу која се дословно не испушта из руку док се не прочита.“

проф. др Биљана Дојчиновић

„Игор Перишић се убраја међу најагилније тумаче српске књижевне критике. [...] Анализом понуђених аутора и њихових дела могуће је пратити проблематику ненормативних идентитета у српској књижевности у распону од краја 19. века, преко почетка 20. века и књижевне продукције у грађанском модерном друштву, преко књижевне продукције у периоду позног социјализма до продукције настале у постсоцијалистичкој транзицијској култури.“

проф. др Дубравка Ђурић

„[...] посматрајући целину, јасно се намеће закључак да Перишић својим препознатљивим провокативним и разиграним теоријским приступом и стилом даје несвакидашњи прилог читањима српске књижевности, у складу са једним од усмерења у савременим теоријским погледима на књижевност и (суп- и контра-) културу.“

др Бојан Јовић

Кључне речи:

квир теорија, српска књижевност 19. и 20. века, Јаков Игњатовић, Стеван Сремац, Станислав Винавер, Марсел Пруст, Растко Петровић, Слободан Селенић, Борислав Пекић, Урош Филиповић, Давид Алабахари, Жан Жене