"Љиљан модри" : Кристијан Фридрих Темлер и јужни Словени

Пер Јакобсен, Персида Лазаревић Ди Ђакомо

Издавач:

Институт за књижевност и уметност
Београд, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-267-6
COBISS.SR-ID 27754249


Кратак опис:

Љиљан модри је синтагма којом је Кристијан Фридрих Темлер (1717-1780) објашњавао порекло термина Илир и Илирија у свом „илирском" речнику с краја XVIII века.
Овај дански функционер и библиофил, vir eruditissimus, Philologusque summus, објавио je за живота само један чланак о односу илирског и келтског језика, али је зато у рукопису оставио своју бележницу о Словенима и њиховим језицима, и обимни речник од преко хиљаду страна који је требало да обједини наречја рефлексације старословенског вокала јат. Вековима су Јужни Словени одређивани као Илири, и Темлер је у том правцу настојао да пружи дефиниције и етимологије које се односе на Јужне Словене и њихов положај у односу на друге словенске али и европске народе.
Филолошка делатност Кристијана Фридриха Темлера представља једно велико и до сада недовољно истражено поље, а приступ његовим списима пружа увид у бројне аспекте језика, културе и историје Јужних Словена, па дакле и Срба. За своје заслуге на пољу филологије Темлер је, пред крај живота, изабран за члана Данске академије и Данског краљевског друштва за историју домовине.

Кључне речи:

Темлер, Кристијан Фридрих 1717-1780 – Славистика – Словенски језици – Речници