Знаци распознавања : прилози за саморазумевање српске књижевности

Драган Хамовић

Знаци распознавања : прилози за саморазумевање српске књижевности

Издавач:

Catena mundi : Институт за књижевност и уметност
Београд, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-6343-126-3
COBISS.SR-ID 283453964


Кратак опис:

„У раздобљу политичке коректности и других стратегија контроле потискују се национално саморазумевање и историјска свест. Империјална тежња је све потопити у океан глобалне културе, подвластити гласове, без знакова распознавања. Може ли књижевност да се не опире таквом обезличењу, својим дубинским ресурсима?“

(Из књиге Знаци распознавања)

Кључне речи:

српска књижевност, национална култура