Нова издања

Поезија Томислава Маринковића
ур. Светлана Шеатовић и Јана М. Алексић.
Задужбина „Десанка Максимовић” – Народна библиотека Србије – Институт за књижевност и уметност, Београд, 2022.

Књижевност и култура у читању Слободана Јовановића
ур. Драган Хамовић, Недељка Бјелановић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2022.

Diesnchantment, Re-Enchantment and Folklore Genres
ур. Nemanja Radulović, Smiljana Đorđević-Belić
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Часопис Женски покрет (1920–1938): зборник радова
ур. Јелена Милинковић, Жарка Свирчев
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Лариса Костић, Емилија Аћимовић
Жена данас (1936–1940): библиографија
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Први светски рат и словенске књижевности: зборник радова / Первая мировая война и славянские литературы: сборник трудов
ур. Станислава Бараћ, Биљана Андоновска, [Бобан Ђурић]
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Татјана Јовићевић
Књижевност изван памћења : лирска поезија "Доситејевог доба"
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Поетика и поезија Мирослава Максимовића
ур. Светлана Шеатовић, Марко М. Радуловић
Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, Београд, Требиње, 2021.

Поезија Војислава Карановића
ур. Светлана Шеатовић
Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Александра Кузмић
О прози Драгутина Илића. Жанровска разуђеност и поетичке доминанте
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Књижевност, култура, идентитет – међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића
ур. Светлана Шеатовић, Александар Јерков, Предраг Петровић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Поезија Ане Ристовић
ур. Светлана Шеатовић
Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Јовановић Александар
О светлости старијој од несреће. Eсеји о српској поезији и култури
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Пер Јакобсен, Персида Лазаревић Ди Ђакомо
"Љиљан модри" : Кристијан Фридрих Темлер и јужни Словени
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Драган Хамовић
Знаци распознавања : прилози за саморазумевање српске књижевности
Catena mundi : Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Војислав илић и рађање модерне српске поезије
ур. Предраг Петровић, Недељка Бјелановић
Институт за књижевност и уметност : Дучићеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2020.

Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци
ур. Драган Хамовић, Јана Алексић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Игор Перишић
Српски (о)квир: Прилози за читање српске књижевности у светлу квир теорије
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Јованка Пољак, Оливера Иванова
Женски покрет (1920–1938): библиографија
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

Светлана Шеатовић
У залеђу Средоземља : Медитеран у модерној српској књижевности
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

Јана Алексић
Културна идеологија Милана Кашанина
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

прир. Александар Пејчић (критичко издање)
Је ли крива судбина?: књижевна и публицистичка дела на српском језику Љубен Каравелов
Институт за књижевност и уметност : Чигоја штампа, Београд, 2019.

Александар Пејчић
Поетика заплета: трагедија, комедија, драма
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина
ур. Јана Алексић, Ђорђе Нешић
Институт за књижевност и уметност : Културни и научни центар Милутин Миланковић, Београд : Даљ, 2019.

Прилози за поетику Бранислава Петровића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", Београд : Чачак, 2019.

Данијела Петковић
Јунак и сиже епске песме
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

Песнички завичај Десанке Максимовић
ур. Шеатовић Светлана, Опачић Зорана
Институт за књижевност и уметност : Задужбина "Десанка Максимовић" : Дучићеве вечери поезије, Београд, 2019.

Часописи за децу: Југословенско наслеђе (1918-1991)
ур. Станислава Бараћ и Тијана Тропин
Институт за књижевност и уметност , Београд, 2019.

Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине
ур. Светлана Шеатовић, Сања Роић
Институт за књижевност и уметност : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ : Filozofski fakultet Sveučilištva u Zagrebu : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije , Београд : Загреб, 2018.

Књижевност – теологија – философија:
тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу

ур. Кристијан Олах, Милица Мустур
Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, Београд : Фоча, 2018.

Александар Пејчић
Књижевно дело Љубена Каравелова на српском језику
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2018.

Драгана Грбић
Дело Доситеја Обрадовића у европском књижевно-културном контексту – културно-историјски одјеци немачке просвећености Хале-лајпцишког интелектуалног круга на јужнословенским просторима
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2018.

Марија Шаровић
Вештица: културно-историјски контекст
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2018.

Ђорђе Нешић, Јана Алексић
Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина
КНЦ Милутин Миланковић : Институт за књижевност и уметност, Даљ :  Београд, 2018.

Adrijana Marčetić
After Comparative Literature
Institute for Literature and Art, Belgrade, 2018.

Игор Перишић
Женски портрети: Прилози за историју српске књижевне теорије и критике (ауторке рођене у периоду 1961–1970)
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

Марко Радуловић
Српсковизантијско наслеђе у српском послератном модернизму : Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Иван В. Лалић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

Смиљана Ђорђевић Белић
Постфолклорна епска хроника : жанр на граници и границе жанра
Чигоја штампа : Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

Смиљана Ђорђевић Белић
Фигура гуслара : хероизирана биографија и невидљива традиција
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

Песничке теме и поетички модели Алексе Шантића
ур. Јован Делић, Бојан Чолак
Институт за књижевност и уметност : Дучићеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2017.

Поетика Милутина Бојића
ур. Јован Делић, Светлана Шеатовић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека "Милутин Бојић", Београд, 2017.

О поезији и о поетици Борислава Радовића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека града Београда, Београд, 2017.

Преплитања и укрштања (хибридност у књижевности)
ур. Бојан Јовић, Марија Шаровић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Предраг Тодоровић
Дадаистички часописи
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Поезија Бранка В. Радичевића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Београд : Чачак, 2016.

Dragutin J. Ilić
A million years after
Institute for Literature and Art : University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Studies, Belgrade : Novi Sad, 2016.

Драган Хамовић
Пут ка усправној земљи : модерна српска поезија и њена културна самосвест
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање
ур. Кринка Видаковић-Петров
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Поетика Рајка Петрова Нога
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2015.

Момчило Настасијевић – магновења и одјеци
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека „Браћа Настасијевић“, Београд : Горњи Милановац, 2015.

Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера
ур. Предраг Петровић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека шабачка, Београд : Шабац, 2015.

Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића
ур. Јован Делић, Александар Јовановић
Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2015.

Слободанка Пековић
Часописи по мери достојанственог женскиња. Женски часописи у Србији на почетку 20. века
Институт за књижевност и уметност : Матица српска, Београд : Нови Сад, 2015.

Марта Фрајнд
Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941)
Институт за књижевност и уметност : Матица српска, Београд : Нови Сад, 2015.

Часопис Руски архив (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији
ур. Весна Матовић, Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015.

Станислава Бараћ
Феминистичка контрајавност. Жанр женског портрета у српској периодици 1920–1941.
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015.

Савремена српска фолклористика II
ур. Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Немања Радуловић, Бошко Сувајџић, Ђорђина Трубарац Матић
Удружење фолклориста Србије; Институт за књижевност и уметност; Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић”, Београд , 2015.

Бранко Златковић
Мале приче о Вуку Караџићу (од 1787. до 1824)
Институт за књижевност и уметност, Београд , 2015.

Авангарда: од даде до надреализма
ур. Бојан Јовић, Јелена Новаковић, Предраг Тодоровић
Институт за књижевност и уметност : Музеј савремене уметности, Београд, 2015.

Милан Радуловић
Српски културни образац и српска књижевност
Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет Свети Василије Острошки, Београд : Фоча, 2015.

Српски културни образац у светлу српске књижевне критике
ур. Милан Радуловић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015.

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност
ур. Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Жарко Рошуљ
Час описа часописа VI, Жанрови у српској шаљивој периодици (1830-1918)
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Ђорђевић Бојан, Грујић Драгана и Ђоковић Гордана
Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918
Институт за књижевност и уметност : Матица српска, Београд : Нови Сад, 2014.

Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања
ур. Бошко Сувајџић и Бранко Златковић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Светлана Шеатовић Димитријевић
Епизација модерне лирике
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

„Милош Црњански: поезија и коментари“
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Филолошки факултет Универзитета у Београду / Нови Сад : Матица Српска, Београд, 2014.

Пера Тодоровић - нови (п)огледи
ур. Весна Матовић и Бранко Златковић
Институт за књижевност и уметност ; Смедеревска Паланка : Библиотека "Милутин Срећковић", Београд, 2014.

Предачка мелодија Алека Вукадиновића
ур. Александар Јовановић и Светлана Шеатовић Димитријевић
Институт за књижевност и уметност / Требиње : Дучићеве вечери поезије, Београд, 2014.

Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе
ур. Ана Ћосић-Вукић и Весна Матовић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Поезија и поетика Милана Дединца
ур. Слађана Јаћимовић и Светлана Шеатовић Димитријевић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Игор Перишић
Критика и метакритика
Прилози за теорију и историју српске књижевне критике

Инститит за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Јана М. Алексић
Жудња за лепотом и савршенством
Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва

Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.

Српска књижевна критика друге половине XX века
Типолошка проучавања

ур. Милан Радуловић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Српска књижевна критика и културна политика у другој половини XX века
Тематско-проблемски зборник

ур. Милан Радуловић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору
ур. Лидија Делић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Татјана Јовићевић
Књижевност и новинарство у (пост)реализму
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности
ур. Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето и Персида Лазаревић Ди Ђакомо
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013.

Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Филолошки факултет Универзитета у Београду : Дучићеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2013.

Песничка поетика Оскара Давича
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека шабачка, Београд : Шабац, 2013.

Светлана Шеатовић Димитријевић
Део као целина & Целина као део. Структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Весна Матовић
Жанровске метаморфозе Пере Тодоровића
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Драгана Грбић
Прекретања
Halle – Београд: Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Институт за књижевност и уметност, Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg , Halle – Београд, 2012.

Милица Мустур
Поетика самилости Венедикта Јерофејева
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду
ур. Бошко Сувајџић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Бојан Ђорђевић
Пола века науке о књижевности -
Институт за књижевности и уметност 1962 - 2012

Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Персида Лазаревић ди Ђакомо
Компаративне студије.
Италијанско-српска поетска прожимања у XX веку

Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Кристијан Олах
Књига-Бог - (Постмодерна) духовност у *Хазарском речнику* Милорада Павића
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Марија Грујић
Reading The Entertainment And Community Spirit
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

Петар Пијановић
Српски културни круг 1900-1918.
Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.

Традиција просвећености и просвећивања у српској периодици
ур. Татјана Јовићевић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2012.

О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет Универзитета ; Трбиње : Дучићевe вечери поезије, Београд, 2012.

Милан Радуловић
Самосвест форме
Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет, Београд : Источно Сарајево, 2012.

Жарко Рошуљ
Час описа часописа V
Матица српска : Институт за књижевност и уметност, Нови Сад : Београд, 2011.

Писци као творци језика
ур. Весна Матовић и Миодраг Матицки
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Милан Радуловић
Културна идеологија Исидоре Секулић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Ана Ћосић-Вукић
ЈАВНОСТ-1980
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Песничке вертикале Љубомира Симовића
ур. Александар Јовановић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Бојан Ђорђевић
Молијер у Дубровнику
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Милан Радуловић
Књижевност и философија : филозофски списи Борислава Пекића
Институт за књижевност и уметност, Београд , 2010.

Ликови усмене књижевности
ур. Снежана Самарџија
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010.

Нова Европа 1920-1941
ур. Марко Недић и Весна Матовић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010.