др Ива Тешић

научни сарадник


Рођена у Београду 1986. године. Основну школу и Филолошку гимназију похађала у Београду. На Филолошком факултету Универзитета у Београду завршила основне/мастер студије на смеру Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, где је одбранила дипломски рад под насловом „Рат и егзистенција у Великом мештру свију хуља Мирослава Крлеже и Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског“. Тренутно је на трећој години докторских студија (модул књижевност) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Запослена је као истраживач приправник у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту Српска књижевност у европском културном простору.


Контакт: megalofroneo@gmail.com