Милица Ћуковић

истраживач сарадник


Милица Ћуковић рођена је 1987. године у Панчеву. Дипломирала је на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду (група: Српска књижевност и језик са општом књижевношћу) 2012. године, где је завршила и мастер академске студије, наредне, 2013. године (тема мастер рада „Нови лик Војислава Илића“). На истој катедри тренутно је на докторским студијама, на модулу Српска књижевност. Од јуна 2014. године запослена је у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту специјализованом за проучавање књижевне периодике.

Области интересовања:

  • историја српске књижевности
  • српска књижевна периодика 19. и 20. века
  • текстологија нове српске књижевности


Контакт: tiskicvet38@gmail.com; milica.cukovic@ikum.org.rs

Библиографија (pdf 650KB)