др Бојана Аћамовић

научни сарадник


Рођена 1985. године у Сарајеву, основну школу и гимназију завршила у Чачку. Године 2007. дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на Kатедри за eнглески језик и књижевност. Мастер студије из енглеске књижевности завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. одбраном рада „Непоуздани приповедачи у романима Срце таме, Бледа ватра и Флоберов папагај“. Године 2011. уписала је докторске студије на Филолошком факултету у Београду, где је септембра 2018. одбранила дисертацију под насловом „Поезија Волта Витмана у контексту књижевне авангарде у Србији“. На Институту за књижевност и уметност ангажована је најпре као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на пројекту Српска књижевност у европском културном простору (од марта 2012), а затим и као стално запослена на истом пројекту (од априла 2014). Њене примарне области истраживања су енглеска и америчка књижевност, компаративно проучавање српске и англо-америчке књижевности, амерички 19. век, као и различити књижевни и културолошки феномени везани за модернизам и авангарду. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству. Преводи са енглеског и на енглески језик, а преводе је објављивала за издавачку кућу Mediterran Publishing, Трећи програм Радио Београда и часопис Поља. Служи се енглеским, немачким и италијанским језиком.


Контакт: bojana.acamovic@gmail.com


Academia.edu

Библиографија (pdf 320K)