др Предраг Тодоровић

виши научни сарадник


Рођен је 6. 6. 1958. у Сплиту. Основну школу и гимназију завршио у Београду. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду 1985, на катедри за Општу књижевност и теорију књижевности. Магистрирао 1990. на одсеку за Романистику са темом „Протејска свест приповедача Бекетове Трилогије“. Постдипломац на Сорбони, Париз IV, на одсеку за Компаративну књижевност, 1989-1990. Докторирао 2010. у Новом Саду на Одсеку за спрпску књижевност Филозофског факултета са темом „Дадаизам у српској књижевности“. У Институту је запослен од 2011. године. Ради на пројекту „Упоредна истраживања српске књижевности (у европском контексту)“.

Бави се српском авангардом, дадаизмом, српским песништвом, Самјуелом Бекетом, француском и светском књижевношћу, теоријом жанрова, тривијалном књижевношћу, билингвизмом. Објавио је преко педесет научних радова, како на српском тако и на француском и енглеском језику. Објавио хрестоматију радова Бекет 2010; Антологију српског дадаизма 2014; монографије Планета Дада и Дадаистички часописи 2016. Коуредник зборника Авангарда: од Даде до надреализма 2015. Уређивао темате часописа „Трећи програм“ и „Видици“ посвећене Бекету. Објављивао преводе са енглеског и француског. Пише и објављује поезију и прозу. Радио као новинар (Студент, Видици, Дуга, ФоНет, Radio France International). Члан је редакције међународног часописа Филолошке студије. Члан је Међународног удружења проучавалаца позоришта – International Federation for Theatre Research (IFTR) са седиштем у Оксфорду, а у оквиру те организације члан је Радне групе о Самјуелу Бекету – Samuel Beckett Working Group (SBWG).Контакт: teostef@eunet.rs

 

Библиографија (pdf 105K)