др Марија Шаровић

виши научни сарадник


Рођена у Београду 1977. Дипломирала 2003. на Филолошком факултету, одсек Српска књижевност и језик с општом књижевношћу, са радом на тему Разбијање јединстава простора, времена и радње у делу Растка Петровића „Бурлеска господина Перуна бога грома“. За овај рад добила је 2004. награду фонда „Радмила Поповић“, која се додељује за најбољи дипломски рад из предмета Српска књижевност XX века. Магистрирала 2007. на одсеку Наука о књижевности, са радом на тему Компаративна анализа мотивског комплекса вампира у делима Б. Пекића, Б. Вијана, Р. Метисона и С. Лукјањенка. Објавила монографију Метаморфозе вампира (Институт за књижевност и уметност, Београд, 2008). Докторску тезу под насловом Лик инквизитора у српској прози друге половине XX века у компаративном контексту одбранила 2012. године. Године 2013. ова докторска теза награђена је на конкурсу за награду „Проф. др Радмила Милентијевић“ у категорији за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области књижевности у академској 2011/12. години. На пројекту Српска књижевност у европском културном простору ангажована као секретар од 2009-2014. Од 2014. члан је српске редакције славистичког часописа Филолошке студије, а од 2017. главна уредница српске редакције. Објавила је десетине стручних радова и рецензија, као и неколико превода са енглеског и руског језика. Као стипендиста Министарства боравила је у Немачкој и Русији.

Говори енглески и руски, пасивно познаје немачки и старословенски. Главне области интересовања: фантастична књижевност, митологија и демонологија, култура и књижевност Истока, савремена руска проза (московски концептуализам), авангардна књижевност, однос књижевности и других уметности.


Контакт: marija.sarovic@ikum.org.rs

Библиографија (pdf 250KB)