др Лидија (Бошковић) Делић

виши научни сарадник


Рођена у Краљеву 1974. године. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (2002), где је и магистрирала (2005). Докторску дисертацију „Вукове збирке епских песама у контексту ранијих бележења (теме, јунаци и сижејни модели)“ одбранила је 2009. године на Филолошком факултету у Београду. Запослена је на Институту за књижевност и уметност од априла 2007, најпре на пројекту „Упоредна истраживања српске књижевности (у европском контексту)”, а од 2010. на пројекту „Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду“. Бави се проучавањем српског и јужнословенског усменог стваралаштва, усменом епиком и усменим формулама, али и делима писане културе (углавном у компаративном контексту: анализом митских слојева и фолклорног наслеђа у ауторској књижевности). Објавила је књигу Живот епске песме: „Женидба краља Вукашина“ у кругу варијаната (2006) и приредила зборнике Аспекти времена у књижевности (2012), Време, вакат, земан. Аспекти времена у фолклору (2013), Гује и јакрепи: књижевност, култура (2012, у коуредништву с Мирјаном Детелић) и Aquatica: књижевност, култура (2013, такође у коуредништву с Мирјаном Детелић).


Контакт: lidija.boskovic@gmail.com

Библиографија (pdf 159K)