др Смиљана Ђорђевић Белић

виши научни сарадник


Смиљана Ђорђевић Белић рођена је 1978. у Јагодини. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду (група за српску књижевност и језик са општом књижевношћу). На истом факултету магистрирала (2006) и докторирала (2010) одбранивши тезу Савремено епско певање – текст и контекст.

Од 2003. године је као стипендиста Министарства за науку Републике Србије ангажована у Институту за књижевност и уметност у Београду на пројекту Српско усмено стваралаштво у Балканском контексту. Стални сарадник истог пројекта постаје 2004. године. Данас ради као научни сарадник на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду.

Учествовала је у раду међународног научног пројекта Oral Tradition of Serbian Epic Songs and its Cultural Expression (Усмена традиција српских епских песама и њен културни израз) који је уз подршку УНЕСКА и Министарства за културу Републике Србије реализован у Институту за књижевност и уметност 2004, као и на пројекту Језик и идентитет који је под покровитељством УНЕСКА реализован у Институту за српски језик САНУ 2008. године.

Бави се теоријским проучавањем и тумачењем ,,класичне” и савремене фолклорне грађе, као и теренским истраживањем усмене културе. Рад на терену обухвата различите етнокултурне заједнице на више подручја ( Срби и Муслимани околине Прибоја и Нове Вароши, Срби на Косову (општина Зубин Поток), Срби у селима у околини Бољевца, Срби у Источној Херцеговини, Бањаши у централној Србији, Роми у Београду, Буњевци у Бачкој.

Истраживачко интересовање усмерено је на методолошке проблеме теренског истраживања фолклора, питања концептуализације идентитета у кључу традиције, антрополошка тумачења фолклорних текстова, идеологије и идеологизације традицијских феномена, проблеме рецепције фолклора.Контакт: smiljana78@yahoo.com

 

Библиографија (pdf 216K)