др Тијана Тропин

научни сарадник


Рођена 1977. у Београду. Дипломирала 2000. на Филолошком факултету у Београду, одсек Општа књижевност са теоријом књижевности. Магистрирала 2005. године на Филолошком Факултету у Београду, одсек Наука о књижевности, са темом „Мотив Аркадије у дечјој књижевности“. 2015. одбранила тезу „Теоријски аспекти превођења књижевности за децу са становишта студија културе“.

Објавила монографију Мотив Аркадије у дечјој књижевности (Институт за књижевност и уметност, Београд, 2006) и више радова у периодици. Течно говори енглески и немачки језик; пасивно познавање руског и шпанског.

Преводи са немачког и енглеског (важнији преводи укључују дела Марсела Бајера, Мартина Валзера, Елфриде Јелинек, Густава Мајринка, Херте Милер, Леа Перуца, Кристофа Рансмајера и Фелицитас Хопе).

Поља рада: књижевност за децу, теорија и поетика превођења, фантастична књижевност.

Запослена у Институту за књижевност и уметност у Београду од 2003. године.

 

Библиографија