Јована Јосиповић

истраживач приправник


Јована Јосиповић је рођена 1990. године у Ужицу. Дипломирала је 2014. на Филолошком факултету у Београду (група 05: Српска књижевност и језик) са дипломским радом „Наративни тоталитет (упоредна анализа романа Црвени петао лети према небу Миодрага Булатовића и Р. Ц. Неминовно Владана Матијевића“. Мастер академске студије завршава на истом факултету 2015. године, назив мастер рада је „Разбијање круга или једна компаративна анализа Откровења Растка Петровића“. Докторске академске студије, такође на Филолошком факултету Универзитета у Београду, уписала је 2016. године. Пријавила је докторску тезу под називом „Наратив љубавне страсти у приповеткама српског романтизма и реализма“. У току студија освојила је награду из фонда Владан Недић катедре за Српску књижевност са јужнословенским књижевностима, и награду из фонда Радмила Поповић за најбољи дипломски рад из предмета Српска књижевност XX века.

Као истраживач приправник запослена је на Институту за књижевност и уметност у Београду од 2018. године. Тренутно ради у оквиру Одељења за историју српске књижевне критике и метакритике.


Контакт: jovanajo90@gmail.com

Библиографија (pdf 410Kb)