Планирани скупови

 

  • Међународни скуп фолклориста - Савремена српска фолклористика IV

    Удружење фолклориста Србије, Институт за књижевност и уметност (пројекат Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду), Филозофски факултет Пале, Филолошки факултет Бања Лука, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду и Вукова задужбина организују научни скуп Савремена српска фолклористика IV. Скуп ће се одржати у Источном Сарајеву/Палама од 7. до 9. октобра 2016. Тема скупа је: Савремена српска фолклористика, док су подтеме: Појам границе у фолклору, Обредна и календарска година, Сакупљачи и проучаваоци фолклора и Савремена фолклористика и студије културе.