Планирани скупови

 

Омаж Живојину Павловићу : Уметност Живојина Павловића – приче, светови, медији


Пројекти Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика и Српска књижевност у европском културном простору Института за књижевност и уметност, као и пројекат Идентитет и сећање: транскултурни текстови драмских уметности, медија и културе Факултета драмских уметности у Београду, позивају вас да се пријавите за учешће на међународном научном скупу под називом „Филм и књижевност”, који ће се одржати у Институту за књижевност и уметност, 29–30. новембра 2018. Замисао скупа је да окупи широк круг истраживача и стручњака из разноврсних дисциплина, који ће донети нове увиде у истраживање структурне, историографске, концептуалне и методолошке везе два изразита уметничка медија као што су филм и књижевност.

Један број панела биће посвећен целокупном делу Живојина Павловића, једном од најзначајнијих мултимедијалних стваралаца српског, југословенског и регионалног контекста. У центру разматрања, поред мултимедијалности и интермедијалности Павловићевог стваралаштва, наћи ће се и поетика и стваралачке праксе, филмски и књижевни ликови, као и особености филмске нарације у његовим радовима.

Позивамо вас да до 15. јула 2018. године пошаљете предлог теме, апстракт дужине до 250 речи и кратку биографију на електронску адресу скупа: film.i.knjizevnost@gmail.com (пријаве за панел о Живојину Павловићу, са посебном ознаком за „Уметност Живојина Павловића – приче, светови, медији“). Организациони одбор скупа размотриће све пристигле предлоге и извршити њихову селекцију до 30. августа и обавестити све заинтересоване о резултатима селекције. Дужина саопштења рада биће ограничена на 15 минута. Апстракти и радови могу бити написани на српском језику, славистичким и регионалним језицима, као и говорно распрострањенијим европским језицима. За сва питања обратите се организаторима преко горенаведене електронске адресе скупа.