Позив за учешће на скупу

06.06.2024

Позивамо Вас да се пријавите за учешће на међународном научном скупу посвећеном делу Слободана Селенића, који ће се одржати 6. и 7. јуна 2024. године на Институту за књижевност и уметност у Београду.

Слободан Селенић ушао је у српску књижевност релативно касно насловом Мемоари Пере богаља (1968). Од тада је написао још пет романа који скупа представљају незаобилазан прозни опус у српској књижевности друге половине ХХ века: Пријатељи (1980); Писмо/глава (1982); Очеви и оци (1985); Timor mortis (1989); Убиство с предумишљајем (1993). Данашњи статус ових дела, међутим, не кореспондира са њиховом високом уметничком вредношћу: врло цењени од критике у времену свог појављивања, такође и широко читани, ови романи данас пребивају на маргини књижевне историографије. Један од главних циљева скупа је да се поново поставе у фокус истраживачке пажње и да се пружи нов критички увид у њихов стварни естетски домет и значај у припадајућем књижевноуметничком контексту.

Више о скупу прочитајте у позиву.