Новости

„Изохимене“. Kултура и простор у делу Исидоре Секулић

17.12.2012

 

У Библиотеци Института за књижевност и уметност у петак, 7. децембра 2012. године, са почетком у 12 часова, представљена је књига „Isochimenen“. Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić („Изохимене“. Kултура и простор у делу Исидоре Секулић), чије су уреднице Татјана Пецер и Ангела Рихтер. О књизи су говорили Весна Матовић (уводна реч), Бојана Стојановић Пантовић, Соња Веселиновић, Тијана Тропин и уредница зборника Ангела Рихтер.

У едицији зборника Die Welt der Slaven а у издању куће Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington, D. C., објављена је 2012. године књига „Isochimenen“. Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić, која се састоји из два жанровски различита дела. У првом делу, после уводних текстова Ангеле Рихтер и Татјане Пецер, утемељених на архивским истраживањима у легату Исидоре Секулић у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, налази се избор есејистичких и прозних текстова Исидоре Секулић, које су на немачки језик превеле саме уреднице издања. Други део књиге чини зборник радова који је подељен у две целине: „Kulturelle Topographien“ и „Denkräume, Handlungsräume“, са прилозима Иване Живанчевић-Секеруш, Емилије Манчић, Татјане Пецер, Магдалене Кох, Бојане Стојановић Пантовић, Ангеле Рихтер, Слободанке Пековић, Светлане Стефановић, Зорана Терзића, Јасмине Ахметагић, Ненада Величковића, Ренате Хансен-Кокоруш и Славка Милановића. Зборнички део књиге резулатат је рада научног скупа „Исидора Секулић“ који је организовао Семинар за славистику Универзитета Мартин-Лутер у Халеу. Скуп је одржан 4. и 5. априла 2008. године у Берлину у Центру за књижевна и културна истраживања.


Плакат