Новости

Научни скуп о поезији Милована Данојлића

24.11.2012

 

У организацији Института за књижевност и уметност, Учитељског факултета Универзитета у Бео- граду и општине Требиње од 5-7. априла је у Требињу одржан научни скуп Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића. Скуп је организован као део активности на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст. На скупу је излагање имало више од двадесет истакнутих проучавалаца српске поезије двадесетога века из различитих научних и универзитетских центара Србије, Републике Српске и Црне Горе.
        Научни скуп су пратиле и бројне пропратне активности као што су представљање зборника радова О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића са прошлогодишњег научног скупа у Требињу, у издању Института за књижевност и уметност и прoмоција изабраних препева Милована Данојлића.

 

Научни скуп о поезији Милована Данојлића