Новости

Трибина "Домети послератне медијевалистике"

18.11.2011

 

У среду, 16. новембра 2011. одржана је отворена трибина "Теоријски разговори" пројекта "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика: Српска књижевна критика – типолошка проучавања", у библиотеци Института. Говорила је Јана Алексић: Домети послератне медијевалистике, и Мина Ђурић: Зашто певач није песник? Токови изучавања српског усменог стваралаштва у другој половини двадесетог века.