Новости

Промоција зборника Српска поезија у доба транзиције

13.9.2023

 

У среду, 6. септембра 2023. године, у склопу трибинског програма Студентског културног центра у Београду, представљен је зборник научних радова Српска поезија у доба транзиције (Институт за књижевност и уметност, Београд, 2023), који су уредиле др Јана Алексић и др Милица Ћуковић. О овој трећој публикацији из едиције Културни оквири српске књижевности научног одељења Српска књижевност и културна самосвест говорили су проф. др Радивоје Микић (један од рецензената пубикације) и мср Никола Маринковић, издвојивши и протумачивши тематска и проблемска тежишта свих радова објављених у овом зборнику. Трибину је уредила Весна Капор. Будући да је у зборнику Српска поезија у доба транзиције мапиран развој српског песништва у минуле три деценије, у другом сегменту програма савремени песници и песникиње Кајоко Јамасаки, Велимир Кнежевић, Јелена Марићевић Балаћ, Милица Шпадијер, Марко Ђорђевић и Александра Батинић читали су остварења из својих песничких књига, сведочећи о поетичком плуралитету и високом естетском квалитету савремене српске поезије, о којем је подробно писано у самом зборнику.