Новости

Међународна научна конференција „Српско пољске књижевне везе“

17.10.2022

 

Институт за књижевност и уметност у Београду, у сарадњи са Институтом класичних студија и славистике Филолошког факултета Гдањског универзитета, са Катедром за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Институтом за науку о књижевности Хуманистичког факултета Шлеског универзитета у Катовицама, организује међународну научну конференцију „Српско пољске књижевне везе“. Конференција ће бити одржана у среду и четвртак, 19. и 20. октобра 2022. године, у Библиотеци Института за књижевност и уметност.

Досадашња проучавања српске књижевности у Пољској и пољске књижевности у Србији и сазнања о књижевним везама представљају одлично полазиште за академски дијалог проучавалаца књижевности у културноисторијским оквирима, за нове радове и осветљења књижевних и културних веза Срба и Пољака.

Излагања на конференцији обухватају транслатолошке, компаратистичке, текстолошке, културолошке, књижевноисторијске и књижевнотеоријске анализе српско пољских књижевних веза, у дијахронијском луку од средњовековне до савремене литерарне продукције.


Преузмите програм

Преузмите књигу сажетака