Новости

Нови пројекти Института за књижевност и уметност у циклусу истраживања 2011-2014.

1.2.2011

 

Пет пројеката Инстутута за књижевност и уметност одобрено је за финансирање у оквиру конкурса Министарства за науку и технолошки развој у циклусу истраживања 2011-2014.

Одобрени су следећи пројекти:

178008 Српска књижевност у европском културном просторуруководилац др. Бојан Јовић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду

178011 Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, руководилац др. Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду

178013 Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика, руководилац др. Милан Радуловић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду

178016 Смена поетичких парадигми у српској књижевности xx века: национални и европски контекст, руководилац др. Јован Делић, редовни професор Филолошког факултета у Београду

178024 Улога српске периодикe у формирању књижевних, културних и националних образаца, руководилац др. Весна Матовић, научни саветник Института за књижевност и уметност у Београду