Новости

Међународни научни скуп „Ликовно и књижевно у часопису Уметнички преглед (1937–1941)“

15.2.2020

 

Институт за књижевност и уметност у Београду 14–16 маја 2020. године организује међународни научни скуп „Ликовно и књижевно у часопису Уметнички преглед (1937–1941)“. Књига сажетака биће објављена пре скупа, а тематски зборник свих представљених позитивно рецензираних радова после скупа.
Рок за пријаву теме са сажетком од 300 до 500 речи је 1. март 2020.

Од октобра 1937. до априла 1941. године Музеј Кнеза Павла у Београду редовно је објављивао месечни часопис Уметнички преглед (осим у августу и септембру), који је покренуо, уређивао и у коме је писао историчар уметности и књижевности, писац и директор Музеја др Милан Кашанин. О ликовном животу Музеја, престонице и европских центара, о темама историје уметности, архитектуре и археологије, као и о поетици стварања и посматрања уметничких дела писали су угледни сарадници као што су песник Јован Дучић, архитекта Александар Дероко, археолог Ђорђе Мано Зиси, сликар Предраг Милосављевић, историчар уметности Светозар Радојчић и други. Библиотека „Милутин Бојић“ у Београду у свом дигиталном репозиторијуму излаже претраживе све бројеве часописа Уметнички преглед. Изражавамо посебну захвалност Библиотеци „Милутин Бојић“ и библиофилу господину Николи Миркову што су омогућили да овај часопис буде доступан најширој публици.

Одбор скупа:

  • др Бојан Јовић, научни саветник и директор Института за књижевност и уметност у Београду
  • др Мирјана Глигоријевић Максимовић, историчар уметности
  • проф. др Предраг Драгојевић, историчар уметности
  • др Станислава Бараћ, научни сарадник Института за књижевност и уметност
  • др Зоја Бојић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност
Секретар скупа: Вишња Крстић, umetnickipregled@gmail.com.

Скуп ће се одржати 14–16 маја 2020. у просторијама Института. Међу темама предложеним за неке од његових токова су:

  • ЛИТЕРАРНЕ ТРАДИЦИЈЕ И УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД (часописи о ликовним уметностима код нас, у Европи, уочи Другог светског рата, у другим музејским институцијама; ликовна критика као књижевни жанр/жанр периодике код нас, у Европи, уочи Другог светског рата; књижевне паралеле; књижевници као сарадници)
  • ИДЕЈЕ УМЕТНИЧКЕ КРИТИКЕ И ТЕОРИЈЕ И УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД (о сликарству; о скулптури; о архитектури; о примењеним уметностима)
  • РАЗМАТРАЊА ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ И УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД (разматрања о антици; о средњем веку; о ренесанси и шире; о модернизму)
  • МУЗЕОЛОГИЈА И УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД (сарадници; музеологија; музеографија; историографија Музеја Кнеза Павла; о збиркама и изложбама)

На скупу очекујемо учешће историчара књижевности и књижевне периодике, теоретичара књижевности, теоретичара и историчара уметности, теоретичара културе. Рок за пријављивање тема са сажетком од 300 до 500 речи је 1. март 2020. на адресу umetnickipregled@gmail.com.
Излагања су ограничена на 15 минута, а текстови за тематски зборник на један ауторски табак. Упутства за припрему текста биће објављена благовремено. Рок за предају текстова за тематски зборник је септембар 2020.
Званични језици скупа су српски, руски, енглески и француски.

Преузмите позив