Novak Malešević

istraživač pripravnik


Rođen je u Sarajevu 1988. godine. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, završio je osnovne i master (naslov teze: Struktura, znak, značenje, Šekspir – (De)konstrukcija strukture jezičkog znaka i određivanje domena značenja formiranog u datoj strukturi) studije. Trenutno se nalazi na završnoj godini doktorskih studija. Zaposlen je kao istraživač pripravnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“.

Oblasti naučnog naučnog interesovanja: semiologija, psihoanaliza i ideologija.


Kontakt: malesevicnovak@yahoo.com

Bibliografija (pdf 523Kb)