Katarina Živaljević

šef računovodstva


Rođena 1990. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, smer Menadžment u sportu. Nakon toga završila je specijalističke studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija "Čačak" u Beogradu, 2016. godine.

U periodu od 2011. do 2015. godine radila je u knjigovodstvenoj agenciji "Surija". U isto vreme je, tokom 2013. godine, radila u Studentskoj službi Univerziteta Metropolitan na administrativnim poslovima. Od aprila 2016. zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost na poziciji šefa računovodstva.


Kontakt: katarina.zivaljevic@ikum.org.rs; zivaljevick@gmail.com.