Milica Ćuković

istraživač saradnik


Milica Ćuković rođena je 1987. godine u Pančevu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (grupa: Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću) 2012. godine, gde je završila i master akademske studije, naredne, 2013. godine (tema master rada „Novi lik Vojislava Ilića“). Na istoj katedri trenutno je na doktorskim studijama, na modulu Srpska književnost. Od juna 2014. godine zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu specijalizovanom za proučavanje književne periodike.

Oblasti interesovanja:

  • istorija srpske književnosti
  • srpska književna periodika 19. i 20. veka
  • tekstologija nove srpske književnosti


Kontakt: tiskicvet38@gmail.com; milica.cukovic@ikum.org.rs

Bibliografija (pdf 650KB)