Bojana Aćamović

istraživač saradnik


Rođena 1985. godine u Sarajevu, osnovnu školu i gimnaziju završila u Čačku. Godine 2007. diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za engleski jezik i književnost. Master studije iz engleske književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2010. odbranom rada „Nepouzdani pripovedači u romanima Srce tame, Bleda vatra i Floberov papagaj“. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu i piše disertaciju o recepciji poezije Volta Vitmana u književnosti srpske avangarde. Na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru angažovana je najpre kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (od marta 2012), a zatim i kao stalno zaposlena na Institutu (od aprila 2014). Od jula 2014. godine obavlja i poslove sekretara projekta.

Polaznik je međunarodne letnje škole Univerziteta u Gracu 2009. i letnje škole Instituta za kognitivne i kulturološke studije u Sankt Peterburgu 2010. godine. Dobitnik je stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) za dvomesečni intenzivni kurs nemačkog jezika u Hamburgu. Učestvovala je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Aktivno sarađuje sa međunarodnim udruženjem za proučavanje poezije Volta Vitmana (Transatlantic Walt Whitman Association) i redovno učestvuje na godišnjim skupovima koje ova asocijacija organizuje (Annual International Whitman Week Seminar & Symposium). Bavi se prevođenjem, a prevode je objavljivala za izdavačku kuću Mediterran Publishing, Treći program Radio Beograda i časopis Polja. Govori engleski, nemački i italijanski jezik.


Kontakt: bojana.acamovic@gmail.com


Web prezentacija

Bibliografija (pdf 330K)