Jasmina Katinski

istraživač saradnik


Jasmina (Dimitrijević) Katinski rođena je 1987. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gornjem Milanovcu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, na studijskom programu Srpska književnost i jezik sa temom Slika tela u demonološkim predanjima. Aprila 2012. je završila diplomske akademske studije – master – program Srpska književnost. Tema master rada bila je Drame Ljubomira Simovića i narodna tradicija (Boj na Kosovu i Hasanaginica).

Od aprila 2012. godine zaposlena je kao istraživač saradnik na Institutu za književnost i umetnost, na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu.

Govori engleski jezik.

Interesovanja: narodna predanja i lirska poezija.


Kontakt: jasmina.katinski@gmail.com