Marko Avramović

istraživač saradnik


Marko Avramović je rođen 18. 9. 1984. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mladenovcu. Studije srpske književnosti i jezika sa opštom književnšću završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i master studije. Trenutno je na doktorskim studijama iz srpske književnosti na Filološkom fakultetu.

Za diplomski rad pod nazivom „Pesnička slika u poeziji Ivana V. Lalića“ dobio je nagradu iz fonda „Radmila Popović“ za 2010. godinu.

Od marta 2011. godine zaposlen je kao istraživač–pripravnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst“.

Govori engleski jezik.Kontakt: mrkavramovic@yahoo.com

 

Bibliografija (pdf 135K)