dr Dragana Grbić

naučni saradnik


Rođena 1977. godine. Diplomirala 2003. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Srpska književnost i jezik, iz predmeta Srpska književnost 18. i 19. veka I, sa temom „Postupak alegorizcije u drami Jovana Rajića ’Tragedija’“. Magistrirala 2009. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Nauka o književnosti, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Postupak alegorizacije u opusu Jovana Rajića“. U maju 2009. godine prijavila doktorsku tezu „Topos puta / paradigma putovanja u srpskoj autobiografiji doba prosvećenosti“ na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za potrebe istraživanja za doktorsku tezu zimskog semestra 2009. godine koristila Fric Tisen stipendiju (das Fritz Thyssen Stipendium), a zimskog i letnjeg semestra 2010/2011. godine stipendiju Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst) za istraživački rad u Arhivu Zadužbine Avgusta Hermana Frankea (Die Franckesche Stiftungen, Studienzentrum August Hermann Francke), u Interdisciplinarnom centru za proučavanje evropske prosvećenosti (Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung) i na Seminaru za slavistiku na Martin-Luter univerzitetu Hale-Vitenberg (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) u Nemačkoj. Za potrebe istraživanja za magistarski rad zimskog semestra 2006. godine koristila stipendiju Austrijske akademske mreže (Österreichischer Austauschdienst OeAD i World University Service WUS) za istraživački rad u Nacionalnoj biblioteci u Beču i na Katedri za slavistiku Univerziteta u Beču.

Od 2006. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost na projektu za proučavanje periodike (2008‒2009. sekretar projekta). Od 24. 10. 2007. do 16. 12. 2010. kao član nacionalnog COST tima (koordinator dr Bojan Jović) učestvuje u ISCH COST Akciji A32 Open Scholarly Communities on the Web. Od 2008. godine član redakcije za književnost časopisa za književnost i jezik Svet reči, Društva za srpski jezik i književnost, u Beogradu. Učestvovala na više stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Austrija, Velika Britanija, Norveška, Švedska).

Interesovanja: srpska književnost 18. veka u evropskom kontekstu; putopisna i autobiografska literatura 18. veka; prosvećenost; barok; alegorija, mit i teorije arhetipa; periodika 18. veka; srpski roman 20. veka (Miloš Crnjanski, Borislav Pekić).

Govori engleski i nemački jezik. Služi se ruskim i mađarskim. Pasivna upotreba: staroslovenski, ruskoslovenski.


Kontakt: drherald@gmail.com

Bibliografija (pdf 138K)