Digitalna biblioteka

 

U okviru Digitalne biblioteke Instituta za književnost i umetnost mogu se preuzeti sledeći naslovi:


Knjige rezimea sa Okruglog stola "Kraj prvog svetskog rata i slovenski svet"
Video-zapisi sa naučnih skupova

Edicija „Poetička istraživanjaˮ
Biblioteka „Srpsko usmeno stvaralaštvoˮ
Monografije
Zbornici
Bibliografije
Pojedinačni radovi