Новости

Javne nabavke - JN 1/2020

1.9.2020

 

Institut za književnost i umetnost objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda u okviru javne nabavke male vrednosti - "Priprema, likovno-grafičko rešenje, dizajn, lektura i korektura, i štampa publikacija Instituta za književnost i umetnost".Preuzmite javni poziv

Obaveštenje o izmenama i dodatnim informacijama

Kriterijumi za dodelu ugovora

Model ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Podaci o predmetu javne nabavke

Struktura cene

Tehnička specifikacija

Uputstvo za sastavljanje ponude

Odluka o dodeli ugovora