Новости

Javne nabavke JN 1/2018

6.7.2018

 

Institut za književnost i umetnost objavljuje na portalu javnih nabavki poziv za podnošenje ponuda u okviru javne nabavke male vrednosti - "Lektura i korektura, slog i prelom i štampa publikacija Instituta za književnost i umetnost".Preuzmite javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na zahtev o dodatnim informaijama ili pojašnjenjem u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku