Izdanja

Savremena srpska folkloristika II

Smiljana Ðorđević Belić, Danka Lajić Mihajlović, Nemanja Radulović, Boško Suvajdžić, Ðorđina Trubarac Matić

Savremena srpska folkloristika II

Izdavač:

Udruženje folklorista Srbije; Institut za književnost i umetnost; Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Marković”
Beograd , 2015.

Oznake:

ISBN 978-86-7301-075-5 (УБСМ)
COBISS.SR-ID 217913868


Sažetak:

Zbornik Savremena srpska folkloristika II nastao je kao rezultat međunarodnog naučnog skupa koji je, u organizaciji Udruženja folklorista Srbije, Instituta za književnost i umetnost, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” i Vukove zadužbine iz Beograda, kao i Centra za kulturu „Vuk Karadžić” iz Loznice, održan od 5. do 7. septembra u Beogradu i Tršiću. Reč je o drugom zborniku u okviru novooformljene edicije, čiji je cilj promovisanje interdisciplinarnosti i saradnje stručnjaka iz srodnih naučnih oblasti, fokusiranih na istraživanja iz oblasti folklora u najširem smislu (prethodni zbornik radova Savremena srpska folkloristika I, koji su uredile prof. dr Zoja Karanović i doc. dr Jasmina Jokić, potvrdio je visoke domete naučnog skupa koji je održan u Novom Sadu 2013. godine). Zbornik okuplja dvadeset osam studija, raznorodnih na tematskom i metodološkom planu: od dijahronijski usmerenih ispitivanja i problematizacija dosadašnjih rezultata, preko metodološki različito koncipiranih analiza folklornog teksta (motiva, sižea, žanrova), komparativnih pristupa, sinhronih terenskih istraživanja, do razmatranja aplikativnih mogućnosti i potencijala folklorističkih disciplina.

Ključne reči:

folkloristika, terenska istraživanja, Vuk Stefanović Karadžić, usmena književnost, etnomuzikologija