Izdanja

Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost

Slobodanka Vladiv-Glover, Milena Ilišević i Igor Perišić

Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2014.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-215-7
UDK 82.09(082)
    316.722(082)
COBISS.SR-ID 211652108


Sažetak:

Zbornik radova Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost nastao je kao rezultat saradnje projekta „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“ Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Slavističke sekcije Univerziteta Monaš u Melburnu. Projekat transkulture predstavlja nov teorijski pravac, koji je izrastao iz poststrukturalističke dimenzije komparativne književnosti. U zborniku se nalazi dvadeset šest studija koje, svaka na svoj način, i u svom ključu, pokreću ili produbljuju važna pitanja književne teorije i književnokritičke prakse, i predstavljaju svojevrsni vodič za buduća istraživanja transkulturalnih dimenzija književnosti. Zbornik Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost predstavlja metodološki i interpretativno raznovrsnu panoramu novije nauke o književnosti sa dobrodošlim dodatkom priloga iz srodnih oblasti – drugih umetnosti, filozofije, teologije, kulturologije i antropologije.

Ključne reči:

književna teorija, komparativna književnost, transkulturalnost, interkulturalnosti, multikulturalnost, književna kritika