Izdanja

Promišljanja tradicije. Folklorna i literarna istraživanja

Boško Suvajdžić i Branko Zlatković

Promišljanja tradicije. Folklorna i literarna istraživanja

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2014.

Oznake:

UDK 821.163.41.09:398(082)
    821.163.41.09(082)
    398(082)
ISBN 978-86-7095-207-2
COBISS.SR-ID 205685516


Sažetak:

Zbornik radova Promišljanja tradicije – folklorna i literarna istraživanja (prir. B. Suvajdžić, B. Zlatković. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014) sadrži 49 tekstova i objavljen je u čast Mirjani Drndarski Ljubinković i Nenadu Ljubinkoviću, istaknutim istoričarima književnosti i folkloristima. Kako je to uobičajeno za prigodna izdanja ove vrste, zbornik počinje biobibliografskim radovima u kojima se istražuju i opisuju naučne delatnosti i sveukupno stvaralaštvo ovih autora. Nižu se, zatim, tekstualni prilozi koji su u većoj ili manjoj meri u dosluhu sa raznovrsnim istraživačkim, metodološkim i teorijskim interesovanjima autora. Takvi radovi podeljeni su u pet celina. U prvoj, ujedno i najobimnijoj, nalaze se tekstovi o usmenoj (narodnoj) književnosti. Srodnim naučnim disciplinama (mitologiji, etnologiji i etnomuzikologiji) posvećen je naredni blok radova, a potom sledi korpus tekstova koji osvetljavaju komparativna izučavanja književnosti. Četvrto poglavlje Zbornika posvećeno je poetičkim i metodološkim problemima u nauci o književnosti i folkloristici. U završnoj tematskoj celini zastupljeni su radovi o savremenijim književnim tokovima i posebno o njihovim vezama sa folklornim nasleđem i arhetipskim elementima. Na kraju knjige prilažu se bibliografije radova M. Drndarski i N. Ljubinkovića. (B. Z).

Ključne reči: