Izdanja

Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti

Svetlana Šeatović Dimitrijević, Marija Rita Leto i Persida Lazarević Di Ðakomo

Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2013.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-194-5
UDK 821.163.41.09»19/20» (082)
       821.131.1.09»19/20» (082)


Sažetak:

Zbornik radova Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti predstavlja jednu od prvih kolektivnih monografija koja pokušava da obeleži prisustvo mediterana u srpskoj i italijanskoj modernoj književnosti. Kroz radove 39 autora, na srpskom i italijanskom jeziku, ukazuje se na mapu teme Mediterana u delima važnih srpskih i italijanskih modernih i savremenih pisaca i pesnika. Zbornik je rezultat saradnje Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Odseka za moderne jezike, književnosti i kulture Univerziteta „G. d ' Anuncio“, Kjeti-Peskara (Italija).

Ključne reči:

Mediteran, mediteranski pejzaži, srpska književnost, italijanska književnost, poezija, proza, roman, putopis