Izdanja

Srpsko usmeno stvaralaštvo

Nenad Ljubinković i Snežana Samardžija

Srpsko usmeno stvaralaštvo

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2008.

Oznake:


Sažetak:

Zbornik radova Srpsko usmeno stvaralaštvo objedinjuje sedamnaest radova fokusiranih na različite segmente tradicionalne kulture i predstavlja svojevrstan presek srpske nauke o usmenoj književnosti u aktuelnom trenutku. Autori su svojim prilozima pokrili polja lirske, lirsko-epske, novelističke i epske poezije, bajke, predanja, anegdote i bajalice, pristupajući građi s metodološki različitih pozicija: od bavljenja nekim opštijim teorijskim postavkama (Nada Milošević Ðorđević) i komparativnim analizama usmenih (Nenada Ljubinković), odnosno usmenih i pisanih tekstova i praćenja resemantizacije tradicionalne i „opštepoznate priče“ u savremenom kontekstu (Ljiljana Pešikan Ljuštanović), preko traganja za najstarijim kulturnim slojevima i ponornim tipološkim analogijama (Aleksandar Loma, Zoja Karanović), propitivanja formula i formalnog aspekta tekstova (Mirjana Detelić, Boško Suvajdžić), novog morfološkog pristupa usmenoj epici (Snežana Samardžija), traganja za poetičkim osobenostima bajke (Nemanja Radulović), rasvetljavanja manje poznatih segmenata kosovskog predanja (Valentina Pitulić, Sonja Petrović), bavljenja nekim važnim temama (Branko Zlatković), kao i kompozicionim, stilskim i žanrovskim osobenosti usmenih tekstova (Lidija Delić, Jelenka Pandurević), do modernih pristupa savremenim terenskim zapisima (Smiljana Ðorđević, Biljana Sikimić, Anamarija Soresku Marinković).

Ključne reči:

srpsko usmeno stvaralaštvo, usmeni žanrovi, formula, kompoziciona shema, poetika, istorija, mit, obred, terenska beleženja, savremena drama