Izdanja

Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića

Novica Petković i Aleksandar Jovanović

Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet
Beograd, 2007

Oznake:


Sažetak:

CADRŽAJ

Uvodne napomene… 11

I
Jovan Deluć Lalićev dijalog sa savremenom srpskom poezijom – ka eksplicitnoj poetici Ivana V. Lalića… 19
Aleksandar Petrov Ciklusi u poeziji Ivana V. Lalića: „Melica"… 59
Bojana Cmojanović-Pantović Narativnost poezije Ivana V. Lalića… 93
Slađana Jaćimović Putopisni elementi u poeziji Ivana V. Lalića… 109
Svetlana Šeatović-Dimitrijević Lalićevo more, od mediteranske čulnosti do starozavetnog straha… 133
Ivan Negrišorac Poezija Ivana V. Lalića i diskurs ludila… 161
Sanja Paripović Versifikacija Ivana V. Lalića… 193

II
Ana Petković Antičko nasleđe u poeziji Ivana V. Lalića… 215
Bojan Jović Vizantija i vizantizam kod K. Kavafija, V. B. Jejtsa, I. V. Lalića i R. Silverberga… 231
Persida Lazarević-Di Ðakomo Lalićev italijanski itinerarijum: "U traganju za preciznom izražajnom sintezom"… 265
Jelena Novaković Francuski autori u Lalićevim esejima… 319
Predrag Petrović Između muzike i smrti: Lalićeve pesme o Mocartu… 345
Dragan Hamović Ivan V. Lalić i Jovan Hristić y poetičkoj paraleli… 367
Aleksandar Jovanović Duhovni patriotizam Ivana V. Lalića Ili o kulturno-istorijskim podsticajima Četiri kanona… 383

III
Aleksandar Bošković U pretećem znaku dekonstrukcije… 399
Mileta Aćimović Ivkov Porodične pesme Ivana V. Lalića… 431
Bojan Čolak O nekim poetičkim momentima Ivana V. Lalića (analiza pesme "Pohvala nesanici")… 445
Aleksandar Milanović Leksička struktura Četiri kanona Ivana V. Lalića… 459

IV
Frensis Džons Lalić i velika generacija jugoslovenske poezije: prevođenje i recepcija… 483
Vladimir Petrić Ivan & Emili: ljubav na unutarnji pogled… 507

Imenski registar… 531

Ključne reči: