Izdanja

Milan Rakić i moderno pesništvo

Novica Petković

Milan Rakić i moderno pesništvo

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet,
Beograd, 2007

Oznake:


Sažetak:

“Tekstovi u ovom zborniku rezultat su rada na projektu Formiranje poetike moderne srpske književnosti kojim rukovodi prof. dr. Novica Petković i nastali su na osnovu izlaganja podnesenih na naučnom skupu organizovanom s ciljem da saradnici projekta i znalci Rakićeve pozije svestranije osvetle osnove njegove poetike i doprinos ovog pesnika formiranju poetike moderne srpske književnosti. Referatima iz ovog zbornika zamišnjeni cilj pomenutog naučnog skupa u najvećoj meri je ispunjen. U šesnaest tekstova, koliko ih ima zbornik, razmatrani su različiti aspekti poezije Milana Rakića, koji na ovaj ili onaj način ukazuju na poetičke osobenosti ovog pesnika...” – dr. Staniša Tutnjević, naučni savetnik.

“ ‘Uvodne napomene’ Novice Petkovića, redaktora zbornika i rukovodioca projekta, jesu uvod u razmatranje lirskog umeća Milana Rakića, u njegovu poetiku, versifikaciju, formalne i stilske odlike pesama, ali su u isto vreme vrsta tipologije i pogleda na modernu srpsku liriku početkom dvadesetog veka. Milan Rakić je ‘smešten’ u srpsko pesništvo i sagledan u kontekstu suvremenika, pre svega u odnosu na Jovana Dučića i kritike. Najveću pažnju Novica Petković je posvetio versifikaciji i suprotstavio se ustaljenom mišljenju da je Rakić pogrešno razumevao da se dvanaesterac može lomiti bilo kako i da stoga njegov stih nije dovoljno ritmičan...” – dr. Slobodanka Peković, naučni savetnik.

(Izvodi iz recenzija)

Ključne reči: