Izdanja

Pesnički zavičaj Desanke Maksimović

Šeatović Svetlana, Opačić Zorana

Pesnički zavičaj Desanke Maksimović

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Zadužbina "Desanka Maksimović" : Dučićeve večeri poezije
Beograd, 2019.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-249-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 275105036


Sažetak:

U organizaciji Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, Dučićevih večeri poezije iz Trebinja i Zadužbine „Desanka Maksimović“ objavljen je zbornik 19 naučnih radova. Zbornik je rezultat prošlogodišnjeg naučnog skupa projekta „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst“ održanog u Trebinju od 13. do 14. aprila povodom 120 godina od rođenja Desanke Maksimović, 25 godina od smrti pesnikinje. Ovaj zbornik je i jubilarni 25. u ediciji Poetička istraživanja u okviru navedenog projekta. Pesnički zavičaj Desanke Maksimović je zbornik naučnih radova u kome su proučene teme vezane za mesto Desanke Maksimović u razvoju srpske poezije 20. veka, posleratnoj književnosti, kao i teme posvećene poziciji pesnikinje u okviru književnosti za decu i mlade. U pet poglavlja naši najistaknutiji poznavaoci srpske poezije su tumačili i pojedinačne probleme kao što su pesme u prozi, varijantnost, rodoljubivo pesništvo, književnu baštinu od folklornog preko srednjovekovnog do mediteranskog duha, a potom i ulogu haiku poezije u opusu Desanke Maksimović. Posebno poglavlje posvećeno je književnosti za decu i mlade kao važnom delu opusa ove pesnikinje.

Zbornik su uredile dr Svetlana Šeatović, viši naučni saradnik Instituta i prof. dr Zorana Opačić.

U okviru predstojećih Dučićevih večeri poezije u Trebinju od 6‒7. aprila 2019. u Muzeju Hercegovine biće promovisan zbornik radova Pesnički zavičaj Desanke Maksimović. Učestvuju: prof. dr Jovan Delić (Filološki fakultet, Beograd), prof. dr Ljiljana Banjanin (Univerzitet u Torinu), dr Svetlana Šeatović, urednica i rukovodilac projekta (Institut za književnost i umetnost, Beograd), prof. dr Zorana Opačić, urednica, (Učiteljski fakultet, Beograd).

Ključne reči:

poezija, poetika, književnost za decu i mlade, književna baština, rodoljublje, haiku.