Izdanja

Književnost – teologija – filosofija:
tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću

Kristijan Olah, Milica Mustur

Književnost – teologija – filosofija: </br>tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost : Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog
Beograd : Foča, 2018.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-239-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 267980556


Sažetak:

Književnost – teologija – filosofija je tematsko-problemski zbornik radova priređen u spomen Milanu Raduloviću, dugogodišnjem saradniku Instituta za književnost i umetnost. Smestivši polje izučavanja književnosti u tromeđu ontologije, aksiologije i metafizike Milan Radulović je zasnovao u srpskoj nauci o književnosti jedinstvenu teološku teoriju ili filosofiju književnosti. Uprkos prećutnom otporu prema takvoj vrsti književnonaučne utemeljenosti, koji je odraz duha vremena u kulturi i školama pomodnih književnih teorija, Radulovićevo tumačenje srpske književnosti i kulture iz teološke perspektive, sa fokusom na pravoslavno nasleđe, predstavlja autentičan književnokritički metod koji, svakako, zaslužuje podrobnu metakritičku pažnju. Da bi se ta pažnja na valjan način teorijski i kritički profilisala, zbornik je podeljen u tri dela. U prvom, ’glavnom’ poglavlju, smešteni su radovi pretežno teorijskog karaktera, u drugom se nalaze prilozi posvećeni tumačenju književnoumetničkih dela iz religijske i teološke perspektive, dok su u trećem delu sabrani metakritički usmereni radovi sa fokusom na stvaralaštvo Milana Radulovića.

Polazeći od mogućnosti koje se otkrivaju interdisciplinarnim relacioniranjem književnosti, teologije i filosofije, u zborniku je otvoren prostor za širu problematizaciju i kritičku raspravu o ključnim temama na koje upućuje književna misao Milana Radulovića: temama ontologije književnosti, estetike, teologije, filosofije i kulturne ideologije odnosno kulturnog konteksta srpske književnosti.

U svetlu činjenice da teologija, kao humanistička disciplina, već godinama unazad sve više uspostavlja interdisciplinarni dijalog sa drugim oblastima ljudskog duha, a posebno sa književnošću, zbornik Književnost – teologija – filosofija nastoji da pruži doprinos tome dijalogu, i to ne samo po naznačenom opredeljenju, već i po kvalitetu radova okupljenih u njemu. Zbornik time otvara vrata potencijalno plodonosnom, a u srpskoj nauci o književnosti malo zastupljenom vidu proučavanja: međuodnosu književnosti, teologije i filosofije.

Ključne reči:

Milan Radulović, teologija, filosofija, estetika, kulturna ideologija, interdisciplinarnost nauke o književnosti.