Izdanja

Preplitanja i ukrštanja (hibridnost u književnosti)

Bojan Jović, Marija Šarović

Preplitanja i ukrštanja (hibridnost u književnosti)

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2016.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-230-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 227759372


Sažetak:

Fenomen hibrida postao je zanimljiv i plodan predmet proučavanja, kako u oblastima književnosti i umetnosti, tako i širokom rasponu bliskih ili srodnih područja. Uvažavajući prisutnost i značaj ove pojave, zbornik Preplitanja i ukrštanja (hibridnost u književnosti) nastao je kao rezultat težnje da se osvetle neki oblici značenja i uticaja hibrida (hibridnosti i hibridizacije) u dinamici književnog sistema. Priloženi radovi, njih petnaest, ukazuju, sa istorijskog i sa teorijskog stanovišta, na prisustvo raznolikih i često nespojivih elemenata u samim književnim delima i žanrovima, kao i na prožimanje književnosti sa drugim umetnostima, žanrovima i formama kao osnovnim manifestacijama hibridnosti. Prva grupa radova u zborniku usmerena je na problematiku hibridizacije u proznim – pripovednim i esejističkim – tekstovima, najpre iz ugla retorike, stilistike i naratologije hibridnosti (hibridni govor), iz šire perspektive inter- i multimedijalnosti, da bi se na kraju dotakla pitanja kulturološkog sagledavanja ideoloških, estetičkih i poetičkih karakteristika književnoistorijskih epoha. Drugi odeljak zbornika pripada analizama specifičnih ukrštanja poezije i drugih umetnosti – likovne, muzičke, fotografske, pozorišne, na kraju i filmske. Najveći broj radova posvećen je proširivanju domena pesništva na sliku i zvuk, sa naročitim naglaskom na pesničkoj zbirci / knjizi kao graničnom hibridnom području. Treći odeljak zbornika sačinjavaju istraživanja usmerena ka problematici pozorišta i filma kao referentnim tačkama savremenog književnog teksta. Inter- i multimedijalni hibridi koji pri tom nastaju sa jedne strane sadrže osobenosti savremenog razdoblja tehničke reproduktivnosti umetnosti da bi, sa druge, uključili i tehnike prethodnih, ponekad i veoma davnih, razdoblja.

Ključne reči:

komparativna književnost, hibrid, intermedijalnost

Preuzmite sadržaj zbornika