Izdanja

Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope

Tatjana Rosić

Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost
Beograd, 2008.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-145-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 153188108


Sažetak:

Zbornik Instituta za književnost i umetnost Teorije i politike roda: rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope, nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne konferencije održane u novembru 2007 godine pod naslovom „Predstavljanje rodnih identiteta u književnostima i kulturama Balkana i jugoistočne Evrope“. U zborniku je objavljeno 36 radova, 39 autorki i autora (jedan rad je napisan u koautorstvu 4 autora) podeljenih u 6 tematskih celina koje predstavljaju osnovna interesovanja rodnih politika i teorija u svetu danas. Takođe, u zborniku su objavljeni radovi kako već afirmisanih autora i autorki u rodnim teorijama, studijama kulture i medija u Srbiji i jugoistočnoj Evropi (Vladislava Gordić Petković, Tatjana Rosić, Marija Grujić, Dubravka Ðurić, Miško Šuvaković, Jelisaveta Blagojević, Damir Arsenijević, Magdalena Koch, Ana Stolić, Jasna Koteska, Biljana Dojčinović Nešić i Andrea Zlatar), ali i mlađih autora i autorki koji su tek zakoračili u oblast rodne teorije i politika. Zbornik ima višestruki značaj u potvrđivanju potencijala u proučavanju teorija i politika roda, pre svega u Srbiji ali i šire, kao i uvek aktuelnu napetost između teorije i prakse rodnih identiteta (od ženskog autorstva, do škola poezije, preko queer pojava na estradi). Zbornik takođe postavlja veoma složeno pitanje o ulozi mejnstrim institucija i njihovom odnosu prema studijama roda i kulture.

Ključne reči: